Referenser

Referenser

 

Geofysik

 • Resistivitets CVES mätning för blivande bergtäkt.
 • VLF mätningar med WADI för identifikation av diabasgång för ev. öppnande av stenbrott
 • Vattenfall, Adelsö, Identifation av rör och kablar i mark, Markradar
 • Norconsult, Sjöfartsmuseet i Göteborg, Markradar
 • Midroc, Nynäs Petroleum, Resistivitet
 • InfraGeotech, Arlanda, Resistivitet
 • InfraGeotech, Bålsta kommun, Markradar
 • LKAB, Markradar, 30km
 • COWI, Sannaskolan, Markradar
 • Geosigma, Markradar, Identifikation av bergets överyta

 

Vibrationer

 • Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning, Upplands Väsby, PEAB
 • Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning i Riksten, PEAB
 • Villabesiktningar på uppdrag åt Nitro Consult
 • Villabesiktningar i sammarbete med Svensk Byggsyn
 • Besiktning av Globen, div broar, Idrotts anäggningar mm. Bergsäker
 • Bergsprängaren Forsberg, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Lägenhetsbesiktningar, Syneförrättning, Stockholm, Bergsäker
 • Skullman Bergsprängning, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Lägenhetsbesiktningar, Syneförrättning, Upplands Väsby, Bergsäker
 • Ekerö Kommun, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Elverket Vallentuna, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Poolbygge med sprängning Enebyberg, Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning
 • Villabygge med sprängning, Ekerö Vallentuna, Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning.

 

Övrigt

 • EON Arninge, NCC, schaktbotten-besiktning

 

Per-Erik Olsson

 • MSc i Petroleumprospektering, Chalmers Tekniska Högskola
 • Tillämpad Geofysik, Göteborg Universitet
 • BSc Geovetarelinjen, Uppsala Universitet

 

 • Field Geophysicist, Offshore inom oljeprospektering på Mexikanska Golfen och Barents Hav
 • Regional Manger, Sigicom, tillverkar och utvecklar vibrationsmätande instrument och mjukvara
 • Sektionschef Geofysik, Åf Consult
 • Sales Manager, ABEM Instrument AB, utvecklar vibrations- och geofysik-instrument

 

SSG Access

 • SSG Entré giltig till 24/11-2018
 • SSG Kemi giltig till 25/11-2018

 

 

PEKO geofysik vänder sig till privatpersoner och företag som behöver hjälp med besiktning, riskanalys och vibrationsmätning vid bergsprängning, pålning och annan vibrationsalstrande verksamhet samt geofysiska markundersökningar.

 

Sammarbetar

Samarbetar bl.a med Radiation Detection Systems AB, Geosigma, Impakt Geofysik, InfraGeotech, Bergsäker, Hansa Konsult, Ekerö Sotarn m.m.

 

Med rätt kunskap finns det bra förutsättningar för att arbetet blir rätt utfört. Jag hanterar både vibrationer, geofysik och mark.

______________________________________________________________________________________________________

Copyright @ All Rights Reserved