Vibrationsmätning

Transienter uppmätta i husgrund i samband med sprängning.

I morgon sker första sprängningen för denna husgrund.

Vibrationsmätning

Vibrationsmätningar utförs i syfte för att kontrollera och övervaka de vibrationsnivåer som uppkommer i byggnaden i samband med vibrationsalstrande verksamhet. De riktvärden som används kommer från riskanalysen.


Vi använder de senaste instrumenten från Sigicom med uppkoppling mot internet och GSM. Våra kunder har möjlighet att ta del av mätvärden i realtid där rapporteringen kan ske vi e-post, Internet eller SMS.


Eftersom jag tidigare arbetat både på Sigicom och ABEM Instrument (båda är tillverkare av vibrationsinstrument) känner jag till både mjukvara och instrument mycket väl. Eftersom jag är geofysiker har jag även bra koll på vibrationerna i marken.


PEKO Geofysik använder Svensk Standard för mätningarna och kalibrerar instrumenten enligt rekommendationer.


PEKO Geofysik utför vibrationsmätningar.

Vibrationsmätning i Enebyberg

Varje mätare kopplas upp mot internet och GSM. När tröskelvärdet överskrids skickas ett SMS till berörda personer samt att förloppet kan visas på internet.

  ______________________________________________________________________________________________________


PEKO Geofysik AB                                                www.peko-geofysik.se                                               Tel 072 532 20 99           

Ängsullsvägen 4                                                www.radiationdetection.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

178 52  EKERÖ                    www.dmt-group.com/products/geo-measuring-systems.html      info@peko-geofysik.se

Copyright @ All Rights Reserved