Magnetism
Magnetisk mätning


Mineralprospektering med GEM Overhauser Walking

Magnetometer GSM-19W

Magnetisk mätning


Identifiering av förorening mark med hjälp av GEM Overhauser Walking Gradiometer GSM-19GW

Förorenad mark


Identifiering av metallföremål i marken med GEM Overhauser Walking Gradiometer GSM-19GW

Magnetism

Vi gör uppdrag åt både företag med inriktning mot miljön för identifiering av olika föroreningar i mark samt för prospekteringsföretag. De söker olika bergarters utbredning och eventuell mineralisering, sprickzoner och varierande jord djup. 

Copyright @ All Rights Reserved

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   PEKO Geofysik AB                                                                                                                              www.peko-geofysik.se                                                                                                                                                            

                   Ängsullsvägen 4                                                                                                                               www.radiationdetection.se                                                                                                                           Tel 072 532 20 99 

                   178 52  EKERÖ                                                                                                                                      info@peko-geofysik.se