Markradar
Geofysik


Två oljecisterner gömmer sig under asfalten.

Geofysik


Ett stort område med många mät-profiler.

Geofysik


Bergets överyta markerad med rött. 

Markradar

Markradar har både fördelar och nackdelar. Det går fort och mäta men kan vara lite trickigt att tolka. Den största nackdelen är dess känslighet mot lera i marken.  Men rätt använd är den mycket kostnadseffektiv.