Markradar
Geofysik


Ett stort område med många mät-profiler.

Geofysik


Blockrikmark där större stenar framträder.

Geofysik


Bergets överyta markerad med rött. 

Markradar

Markradar har både fördelar och nackdelar. Det går fort och mäta men kan vara lite trickigt att tolka. Den största nackdelen är dess känslighet mot lera i marken.  Men rätt använd är den mycket kostnadseffektiv. 

Copyright @ All Rights Reserved

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   PEKO Geofysik AB                                                                                                                              www.peko-geofysik.se                                                                                                                                                            

                   Ängsullsvägen 4                                                                                                                               www.radiationdetection.se                                                                                                                           Tel 072 532 20 99 

                   178 52  EKERÖ                                                                                                                                      info@peko-geofysik.se