Resistivitet
Geofysik
Geofysik
Geofysik

Resistivitet

PEKO Geofysik utför huvudsakligen inom geofysik Markradar, Resistivitet, (Geoelektrik), Magnetiska mätningar och VLF undersökningar men hanterar även annan geofysik. Utför både fältarbete och tolkning.

Genom att utföra geofysiska mätningar i ett tidigt stadium i en undersökning är det möjligt att utifrån resultaten optimera nästa steg.


Var är berget?

Gör först en geofysisk mätning för att identifiera bergets överyta och mäktigheten på jordlager samt eventuella svaghetszoner i berget. Fokusera därefter JB sonderingarna till områden där geofysiken inte ger ett entydigt svar eller där geotekniken så kräver. Då får man en kostnadseffektiv och säker undersökning. Det betyder att kunden tar en lägre ekonomisk risk.


Finns det föroreningar i marken? Och var är den?

Vid spårning av föroreningar i mark med geofysik finns det goda möjligheter att se dess utbredning i horisontellt och vertikalt led. Utifrån den informationen vet man var och hur djupt ner man skall ta sina vattenprover.