Gammastrålning
Aktivitetsindex
Radon
Aktivitetsindex


Strålningsvärden i bergtäkt, visar gammastrålning från Kalium, Uran och Torium som vi har i berggrunden och skapar Radon.


Gammastrålningsmätning i stor bergtäkt


Vi följer rekommendationerna och kalibrera våra instrument var annat år.

Strålningsmätning och Aktivitetsindex

Vi utför strålmätningsmätning med Spectrometer Georadis GT-32 med BGO kristall. Där halten av Kalium (K), Uran (U) och Torium (Th) samt den total gammastrålning från KUTh redovisas.


Mätpunkternas lägen redovisas i karta och tabell. Varje mätpunkt mätts under 5 minuter 2 gånger.


Från de uppmätta värdena beräknades aktivitetsindex (AI) och relateras till Boverkets Byggregler. 


PEKO Geofysik AB är medlem i Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI


Gammastrålningsmätning på byggarbetsplats