Gammastrålning
Radon


Gammastrålningsmätning på upplag

Aktivitetsindex


Strålningsvärden från bergtäkt. Det är gammastrålning från Kalium, Uran och Torium som vi har naturligt i berggrunden.

Aktivitetsindex


Vi följer rekommendationerna och kalibrera våra instrument var annat år.

Strålningsmätning och Aktivitetsindex

Vi utför strålmätningsmätning med Spectrometer Georadis GT-32 med BGO kristall. Där halten av Kalium (K), Uran (U) och Torium (Th) samt den total gammastrålning från KUTh redovisas.


Mätpunkternas lägen redovisas i karta och tabell. Varje mätpunkt mätts under 5 minuter 2 gånger.


Från de uppmätta värdena beräknades aktivitetsindex (AI) och relateras till Boverkets Byggregler. 


PEKO Geofysik är medlem i Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI

Copyright @ All Rights Reserved

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   PEKO Geofysik AB                                                                                                                              www.peko-geofysik.se                                                                                                                                                            

                   Ängsullsvägen 4                                                                                                                               www.radiationdetection.se                                                                                                                           Tel 072 532 20 99 

                   178 52  EKERÖ                                                                                                                                      info@peko-geofysik.se