Vibrationsmätning
Vibrationsmätning


Varje mätare kopplas upp mot internet och GSM. När tröskelvärdet överskrids skickas ett SMS till berörda personer samt att förloppet kan visas på internet.


Var rädd om er relation med gamla och nya grannar. Skada inte deras bostad eller pool.

Vibrationsmätning


Transienter uppmätta i husgrund i samband med sprängning.

Vibrationsmätning

Vibrationsmätningar utförs i syfte för att kontrollera och övervaka de vibrationsnivåer som uppkommer i byggnaden i samband med vibrationsalstrande verksamhet. De riktvärden som används kommer från riskanalysen.


Vi använder instrumenten från Sigicom med uppkoppling mot internet och GSM. Våra kunder har möjlighet att ta del av mätvärden i realtid där rapporteringen kan ske vi e-post, Internet eller SMS.


Vi har tidigare arbetat både på Sigicom och ABEM Instrument (båda är tillverkare av vibrationsinstrument). Det har gett oss goda kunskaper i instrument och mjukvara. Våra kunskaper i geofysik ger att vi har bra koll på vibrationer i marken.


PEKO Geofysik AB använder Svensk Standard för mätningarna och kalibrerar instrumenten enligt rekommendationer.