VLF
VLF


Mätningar i södra Sverige på jakt efter diabasgångar.

WADI VLF
VLF


Mätlinjer

VLF

De elektromagnetiska metoderna använder utsända elektromagnetiska vågor. I VLF (Very Low Frequency) används de radiovågor som sänds ut för navigering av ubåtar. Den elektromagnetiska vågen har sådan frekvens att den tränger ner i marken och när den stöter på ett lager (med fördel vertikalt) genereras en sekundärt elektromagnetiskt fält.