VLF
Geofysik
Geofysik


Mätningar i södra Sverige på jakt efter diabasgångar.

Geofysik


Mätlinjer

VLF

De elektromagnetiska metoderna använder utsända elektromagnetiska vågor. I VLF (Very Low Frequency) används de radiovågor som sänds ut för navigering av ubåtar. Den elektromagnetiska vågen har sådan frekvens att den tränger ner i marken och när den stöter på ett lager (med fördel vertikalt) genereras en sekundärt elektromagnetiskt fält. 

Copyright @ All Rights Reserved

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   PEKO Geofysik AB                                                                                                                              www.peko-geofysik.se                                                                                                                                                            

                   Ängsullsvägen 4                                                                                                                               www.radiationdetection.se                                                                                                                           Tel 072 532 20 99 

                   178 52  EKERÖ                                                                                                                                      info@peko-geofysik.se