Magnetometri
Magnetisk mätning
oljefat
Förorenad mark


Mineralprospektering med GEM Overhauser Walking

Magnetometer GSM-19W


Identifiering av förorening mark med hjälp av GEM Overhauser Walking Gradiometer GSM-19GWIdentifiering av metallföremål i marken med GEM Overhauser Walking Gradiometer GSM-19GW


Magnetometri - Magnetiska mätningar

Vi gör uppdrag åt både företag med inriktning mot miljön för identifiering av olika föroreningar i mark samt för prospekteringsföretag. De söker olika bergarters utbredning och eventuell mineralisering, sprickzoner och varierande jord djup.