Filmning och Borrhålsloggning


Filmning av borrhål och geofysisk loggning


Vi utför högupplöst filmning och loggning av borrhål.

I detta uppdrag gjorde vi mätningar i taket i en gruvort på 1 300m djup under markytan.


prospektering

Bullseye diagram som visar avikelsen från tänkt borrhål och verkligt utfall.

Grön pil visar sann Norr.

prospektering

Borrhålsloggning och filmning i ortens tak. 

Filmning och loggningen utfördes på nivån 1 300m under markytan.

prospektering

Cylinderdiagram som visar tänkt borrlinje (röd) och verklig borrning (svart).


Filmad borrhålsvägg


3D, Roterbar


Tilt och Azimuth


Mag och Grav


Lithology


Spolning av borrhål innan loggning