PEKO Geofysik AB
Områdespåverkan


Områdespåverkan


Mätning av Gammastrålning för beräkning av Aktivitetsindex (AI)

Gammastrålning skapar radon.


Geofysisk loggning och filmning av borrhål


Magnetiska mätningar

PEKO Geofysik AB hantera olika geofysiska mätmetoder,

Områdespåverkan

Gammastrålningsmätning

Filmning och Loggning av borrhål

Rakhetsmätning av borrhål


Vi hanterar flera olika geofysiska discipliner samt filmning och loggning av borrhål och borrhålsavikelse.


Företaget utför Gammastrålningsmätningar i bergtäkter och husgrunder samt beräknar Aktivitetsindex och gör utlåtanden.
PEKO Geofysik är medlem i Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI


PEKO-Geofysik AB utför uppdrag inom Områdespåverkan såsom Riskanalys, Besiktning före och efter och Vibrationsmätning i samband med sprängning, schaktning och pålning.