PEKO Geofysik
Radon


Vi hanterar:Vibration och områdeskontrollGeofysikRadon / Strålmätning


områdespåverkan


Vi utför uppdrag inom Områdespåverkan såsom Riskanalys, Besiktning och vibrationsmätning i samband med sprängning, schaktning och pålning.


geofysik


Vi hanterar flera olika geofysiska discipliner samt filmning och loggning av borrhål och borrhålsavikelse.


radonmätning


Vi erbjuder tjänster inom Gammastrålningsmätning / Radon i bergtäkt och packbädd samt beräknar Aktivitetsindex och Radiumhalt och gör utlåtanden.
PEKO Geofysik är medlem i Sveriges Bergmaterialindustri, SBMIGeofysisk loggning och filmning av borrhål


borrhålsloggning

Copyright © Alla rättigheter förbehållna
Om företaget

Vi har jobbat med olika typer av geofysik och geofysiska instrument i 30 år. Kontoret är på Ekerö, 35km NV om Stockholm och vi utför uppdrag över hela landet


Vi har samarbete med DMT (Tyskland), Terraplus (Kanada), Georadis (Tjeckien) och Radiation Detection Systems som vi äger. Vi har samarbete  med flera mindre konsultbolag och gör uppdrag som underkonsult åt stora konsultbolag.


Vi har erfarenhet från oljeprospektering både på land och offshore, spårning av föroreningar i mark, identifiering av berggrund, vatten – och mineral-prospektering, vibrationer genererade av bergsprängning, strålmätning / radon från berggrund och packbädd, identifiering av nedgrävda föremål o.s.v


Du är alltid välkommen att kontakta oss.