Radon / Strålmätning


RADON / STRÅLMÄTNING


Vi mäter och sammanställer den naturlig gammastrålning samt beräknar bergmaterialets AI Aktivitetsindex, Radium-, Kalium- och Torium-aktivitetskoncentration samt ger utlåtande om resultatet som relateras till Boverkets Byggregler.


Mätningarna utförs med kalibrerad Gammaspectrometer från Georadis s.a.r. GT-32 med BGO kristall för bästa resultat.


Vi utför även i sammarbete med Georadis s.a.r. kalibrering av gammaspectrometrar från samtliga nordiska länder. Se även 


PEKO Geofysik AB är medlem i Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI.


radon strålmätning


Strålmätning i bergtäkt


radon strålmätning


Kontroll av packbädd.


radon strålmätning


Mätning på berghäll inför kommande utvidgning av bergtäkt

radon strålmätning

Mätning på packbädd innan gjutning av platta på mark.