Referenser

Tidigare arbetsplats på geofysisk mätbåt, oljeprospektering


Mätinstrument


Hammerfest


Mexikanska GolfenGammastrålningsmätning i bergtäkter, packbäddar mm


  • Ett större antal "radonmätningar" på packbädd
  • Gosinge, Strängnäs, Kilenkrysset
  • Strängbetong, prefab balkar
  • Vernvägen 3, Eskilstuna, Byggarbetsplats
  • Aspetstorp, Byggarbetsplats
  • Kivinge, kommande bergtäkt
  • Kilen Rosersberg, Byggarbetsplats

  • Åhléns Resersberg, Byggarbetsplats

  • Össeby-Söderby, kommande bergtäkt

  • Granlunds Grus
  • Hagby Bergtäkt, Swerock
  • Hagnesta bergtäkt, Swerock
  • Jumsta Bergtäkt, Swerock
  • Siljans Krossgrus Mora
  • Broby, Arlanda Stad, Hotellbyggnation
  • 55:ans Bergtäkt, Dalby Maskin
  • Ekeby Bergtäkt
  • Gäsberget Bergtäkt
  • Kroppåsen Bergtäkt
  • Skrekarhyttan Bergtäkt
  • Vedyxa Bergtäkt
  • Västertorp Bergtäkt


Geofysik

 • Filmning av borrhålsväggen samt spolning av borrhål. Epiroc
 • Markradar, identifiering av oljecisterner 
 • Filming av borrhålsväggen 1300m under markytan, Zinkgruvan
 • Geofysisk loggning av borrhål
 • Rakhetsmätning av borrhål
 • Magnetiska mätningar för malmprospektering
 • Gammastrålningsmätningar av bergtäkter och beräkning av Aktivitetsindex
 • Magnetiska mätningar för identifikation av metallföremål
 • Resistivitets CVES mätning för blivande bergtäkt
 • VLF mätningar med WADI för identifikation av diabasgång för ev. öppnande av stenbrott
 • Vattenfall, Adelsö, identifikation av rör och kablar i mark, Markradar
 • Norconsult, Sjöfartsmuseet i Göteborg, Markradar
 • Midroc, Nynäs Petroleum, Resistivitet
 • InfraGeotech, Arlanda, Resistivitet
 • InfraGeotech, Bålsta kommun, Markradar
 • LKAB, Markradar, 30km
 • COWI, Sannaskolan, Markradar
 • Geosigma, Markradar, Identifikation av bergets överyta


Vibrationer

 • Ett större antal uppdrag inom områdespåverkan
 • Ragn-Sells, Högbytorp

 • Jungfrusundsvägen, Ekerö
 • Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning, Upplands Väsby, PEAB
 • Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning i Riksten, PEAB
 • Villabesiktningar på uppdrag åt Nitro Consult
 • Villabesiktningar i samarbete med Svensk Byggsyn
 • Besiktning av Globen, div broar, Idrotts anläggningar mm. Bergsäker
 • Bergsprängaren Forsberg, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Lägenhetsbesiktningar, Syneförrättning, Stockholm, Bergsäker
 • Skullman Bergsprängning, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Lägenhetsbesiktningar, Syneförrättning, Upplands Väsby, Bergsäker
 • Ekerö Kommun, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Elverket Vallentuna, Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
 • Poolbygge med sprängning Enebyberg, Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning
 • Villabygge med sprängning, Ekerö Vallentuna, Riskanalys, Syneförrättning och Vibrationsmätning.
 • osv...


Övrigt

 • EON Arninge, NCC, schaktbotten-besiktning


Per-Erik Olsson

 • MSc i Petroleumprospektering, Chalmers Tekniska Högskola
 • Tillämpad Geofysik, Göteborg Universitet
 • BSc Geovetarelinjen, Uppsala Universitet


 • Field Geophysicist, Offshore inom oljeprospektering på Mexikanska Golfen och Barents Hav
 • Regional Manger, Sigicom, tillverkar och utvecklar vibrationsmätande instrument och mjukvara
 • Sektionschef Geofysik, Åf Consult
 • Sales Manager, ABEM Instrument AB, utvecklar och säljer geofysik-instrumentMed rätt kunskap finns det bra förutsättningar för att arbetet blir rätt utfört. Vi hanterar både vibrationer, geofysik och mark.