Filmning och Borrhålsloggning

Filmning av borrhål och geofysisk loggning


Vi utför högupplöst filmning och loggning av borrhål.

I detta uppdrag gjorde vi mätningar i taket i en gruvort på 1 300m djup under markytan.

borrhålsloggning


Bullseye diagram som visar avikelsen från tänkt borrhål och verkligt utfall.

Grön pil visar sann Norr.


Probens possition registrerad varge cm.

borrhålsloggning


Borrhålsloggning och filmning i ortens tak. 

Filmning och loggningen utfördes på nivån 1 300m under markytan.

borrhålsloggning


Cylinderdiagram som visar tänkt borrlinje (röd) och verklig borrning (svart).


       Filmad borrhålsvägg                                                      3D, roterbar                                           Tilt och Azimuth     Mag och Grav          Liothology

borrhålsloggning

Grönt plan visar bergartskontakt.

Lila plan visar spricka i

malmkroppen.